skip to content

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

Office

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

ML4Q Office

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

Assistants

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

Postdocs

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

PhD Students

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

Master

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

Bachelor

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail

Technical Staff

Dr. Yongjian Wang

Phone
+49-(0)221-470-2911
E-Mail
ywangSpamProtectionph2.uni-koeln.de
Room
220
E-Mail
Contact via E-Mail